REZERVASYONANKARA.COM WEB SİTESİ YASAL UYARI VE KULLANIM KOŞULLARI

 
1-    RezervasyonAnkara.com web sitesi, üyelik formunu eksiksiz ve geçerli olarak dolduran herkese üyelik hakkı sağlar.

2-    RezervasyonAnkara.com web sitesi (bundan sonra site olarak anılacaktır), üyelik şartlarını belirler, üye kabul ve ihraç haklarını saklı tutar.

3-    Siteye kayıt yapan her üye, üyelik sözleşmesini ve sonuçlarını kabul etmiş sayılır ve sonradan hiç bir itiraza mahal verilmez.

4-    Site üyelerinin kimlik bilgileri gizli tutulur. Ancak aşağıdaki koşulların münferiden veya toplu olarak gerçekleşmesi halinde site, üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
a.    Resmi makamlardan üyeye yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, 
b.    Üyenin  site sisteminin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde,
c.    Yukarıdaki 2. madde koşullarından dolayı üyeliği iptal edilmiş bir üyenin, yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması halinde.
5-    Üye, sadece kendisinin ulaşabileceği güncelleme alanlarında ve diğer site üyeleriyle iletişimin sağlanabilmesi için gerekli alanlarda bilgilerinin paylaşılacağını kabul etmiş sayılır; bu halde dahi Site Gizlilik Kuralları çerçevesindeki bilgiler kapsam dışıdır.

6-    Site sunduğu hizmetleri önceden haber vermeksizin kısmen yada tamamen durdurabilir, kısmen ya da tamamen bedele bağlayabilir, belirlenen bedeli değiştirebilir ve/ve ya belirlenen bedeli kaldırabilir.

7-    Site, üyelere aldıkları hizmetlerin ve üyeliklerinin ne kadar süreceği hakkında hiçbir garanti vermez.

8-    Site, bu sözleşmenin herhangi bir maddesini bir uyarı göndermeden değiştirme, yenileme, ekleme veya iptal etme hakkına sahiptir.

9-    Site üzerinden yapılan rezervasyonlar, site tarafından rezervasyon yapılan mekana bildirilir. Mekan tarafından veya site yetkilileri tarafından üyeler aranır ve rezervasyon konfirme edilir. 

10-    Mekanlarla üyeler arasında ki konfirmasyon problemlerinden doğacak ihtilaflardan site sorumlu tutulamaz. 

11-    Üyelerin rezervasyon yaptırdıkları mekanların kurallarına ve yaş sınırlamalarına uymaları zaruridir. Site, üyeler ve mekanlar arasında çıkacak ihtilaflardan dolayı sorumlu tutulamaz. 

12-    Site, anlaşmalı olduğu çözüm ortakları ile üyeler arasında çıkabilecek ihtilaflardan sorumlu tutulamaz.

13-    Site, mekanların müşteri tercih nedenlerini üyelerine bildirmek zorunda değildir. Üyeler, mekanların müşteri kabul şartlarını konfirmasyon aşamasında öğrenmiş sayılırlar. Bu nedenlerden dolayı çıkacak ihtilaflardan site sorumlu değildir. 

14-    Siteye üye veya ziyaretçiler tarafından eklenen yazı, haber, yorum, resim, dosya, bağlantı, forum yazısı, anket, izlenim ve sayılmamakla birlikte 3. kişilerden gelen herhangi bir dosyanın site tarafından denetlenmesi zorunlu değildir ve bu tip dosyaların  kullanımı neticesinde doğabilecek zararlardan site sorumlu tutulamaz.

15-    Site içerisinde bulunan mekanlara,  haber ve yorumlara yapılan küçük düşürücü, aşağılayıcı, küfür, argo ve benzeri  yorumlar, yorumları yapan üyenin üyeliğinin feshini gerektirir. Meydana gelen zarar neticesinde sitenin her türlü rücu hakkı mahfuzdur. 

16-    Site üyeleri, diledikleri an tek taraflı olarak üyeliklerini iptal edebilirler. Ancak iptal işlemi, söz konusu kullanıcıların üyelikleri sırasında gerçekleştirdikleri fiillerinden sorumluluklarının sona erdiği anlamına gelmez.

17-    Site, içerisinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen dosya, veri ve burada sayılmayan benzeri tüm materyallerin her hakkı mahfuzdur. Adı geçen materyalleri değiştirme, kopyalama, çoğaltma, yeniden yayınlama, başka bilgisayara yükleme, postalama, iletme ya da dağıtma benzeri koşullarda saklı tutulan hakların ihlali durumunda doğabilecek kanuni itilaflarda Site, bu uyarıyı yaptığından dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu durum, aksi sayfada belirtilmiş ve/veya söz konusu materyal bir gerçek kişi adına yayınlanmışsa geçersiz sayılır.

18-    Site'nin, diğer sitelerle ağ bağlantısı bulunabilir. Site bu gibi Web sitelerinin gizlilik uygulamalarından veya içeriklerinden sorumlu değildir. 

19-    Site ile üyeler arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, sitenin elektronik yayınları ve tutulan kayıtlar delil olarak kabul edilir.

20-    Yukarıdaki şartlara uymama halinde doğabilecek ihtilaflarda ANKARA Mahkemeleri yetkilidir. Bu gibi durumlarda üyeler mahkemenin vereceği yaptırımlardan da birinci derecede sorumlu tutulacaklardır.
bodrum bodrum Black Club Sess Meşrepa
SSL Certificates